full screen background image

HÁLÓZATRA VISSZATÁPLÁLÓ NAPELEMES RENDSZEREK

A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek nagyon egyszerűen és jól működő megújuló energiás rendszerek. Létük nagyon előnyös mind annak a háztartásnak, ahol ilyen működik, mind azoknak az országoknak, ahol sok ilyen napelemes rendszer található.

Amikor süt a Nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont adó háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut ez a zöld-energia a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a visszatáplált energia mennyisége mérésre, és későbbi elszámolásra kerül a háztartás és az áramszolgáltató között.

Hálózatra visszatápláló rendszer

Mivel általában a háztartások nappal fogyasztanak kevesebb energiát (mindenki dolgozni, iskolában, stb. van), országos szinten viszont napközben van a fogyasztási csúcs, így a napelemes rendszerek ezt a csúcsigényt segítenek kielégíteni. Ha már elegendően sok ilyen napelemes rendszer működik az országban, akkor ez már a környezetszennyező módon működő hagyományos erőművek működtetését is redukálni tudja.

Este, a nappalihoz képest országosan már sokkal kisebb a fogyasztás. Ilyenkor nem termel energiát a napelemes rendszer, a háztartás a hagyományos módon a hálózatból használ energiát, amit persze mér a villanyóra.
A visszatáplált és a fogyasztott energiamennyiség tehát megvan, már csak el kell számolni adott elszámolási időszakokra vonatkozóan. A hálózatra visszatápláló rendszerünk lehet egy illetve. három fázisú, a telepítési helynek és igényeknek megfelelően.

MIK A HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI, TÖRVÉNYES LEHETŐSÉGEI?

2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó fogyasztók (háztartársok és vállakozások is) 50 kVA-ig (45 kW) úgynevezett háztartási méretű kiserőművet létesíthetnek.

A háztartási méretű kiserőmű

A FELHASZNÁLÓ SAJÁT KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATÁHOZ CSATLAKOZIK

NEM HALADJA MEG A FELHASZNÁLÓKÉNT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTMÉNYT

MAX. 50 KWA NÉVLEGES TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (EGY ÁTLAGOS LAKÁS ÉVES FOGYASZTÁSÁNAK MEGFELELŐ ENERGIAMENNYISÉGET 2-3 KVA-ES NAPELEMES RENDSZER MEGTERMELI.)

A napelemes rendszerrel termelt villamos energiát a felhasználóként az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató (E-ON, Elmü, stb.) köteles átvenni.
Mivel a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelőkapacitás, hálózat megerősítésre, hálózatfejlesztésre nincs szükség csatlakozási díj fizetési kötelezettség nem keletkezik.
A meglévő mérőberendezés kétirányú mérőre való cseréje 3x16A csatlakozási teljesítményig az áramszolgáltató kötelezettsége.
A hálózati csatlakozási ügyintézést (Igénybejelentés, csatlakozási dokumentáció, kapcsolattartás a szolgáltatóval) napelemes rendszer vásárlása esetén biztosítjuk.

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ELSZÁMOLÁS AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓKKAL?

A jogszabály szerint elszámolási időszakonként a leolvasott termelt és fogyasztott energiamennyiségből egyszerű szaldó számítással meghatározzák a fogyasztást, vagy a többlettermelést. A szaldóelszámolás alapján adódott fogyasztott energia mennyiséget kell csak kifizetni, illetve a többlettermelést 85%-os fogyasztói áron fizetik ki nekünk.

E-on logó

A jogszabály havi, negyedéves, vagy éves elszámolási időszakot tesz lehetővé, melyek közül a fogyasztó választhat.
Mivel az elszámolás a választott időszakon belül szaldó módszerrel történik, érdemes az egy éves időszakot választani. A helyben el nem fogyasztott termelt villamos energia, mérés után bekerül a villamos energia rendszerbe, ahonnan az elszámolási időszakon belül bármikor visszavehető (a hálózatot tárolókapacitásnak lehet használni). Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelői kapacitás termelt/fogyasztott energiái kiegyenlítődhetnek, de pl. havi elszámolásnál, ha a felhasználó nem tartózkodik otthon, minimális fogyasztás adódik a termeléssel szemben, ennek szaldója termelést mutat, kifizetésre kerül a termelt energia de csak 85%-os áron.
Az elszámolás módja áramszolgáltatónként változhat. A lakossági ügyekben még az egyetemes szolgáltatókkal (E.ON, ELMÜ, DÉMÁSZ) kell rendezni az elszámolást:

E-ON:

Ha a fogyasztás nagyobb a termelésnél a különbözetet számlázzák az aktuális fogyasztási áron, ha fogyasztás megegyezik a termeléssel jelenlegi jogszabály alapján senki nem fizet senkinek, ha a többet termelünk mint a fogyasztásunk, a többlettermelés a fogyasztói ár 85%-ával kerül elszámolásra. Lakossági fogyasztóknál tarifabontás (éjszaka/nappal) nélkül szolgáltatják az energiát, ezért a termelés során is egységes tarifával kell számolni. Éves elszámolásnál a napelemes rendszer mérete alapján kapunk egy havi csökkentett átalány számlát. Majd az éves leolvasáskor a végszámlát.

ELMÜ:

Ha a fogyasztás nagyobb a termelésnél a különbözetet számlázzák az aktuális fogyasztási áron, ha fogyasztás megegyezik a termeléssel jelenlegi jogszabály alapján senki nem fizet senkinek, ha a többet termelünk mint a fogyasztásunk, a többlettermelés az évi átlagos termékár 85%-ával kerül elszámolásra.

DÉMÁSZ:

Ha a fogyasztás nagyobb a termelésnél a különbözetet számlázzák az aktuális fogyasztási áron, ha fogyasztás megegyezik a termeléssel jelenlegi jogszabály alapján senki nem fizet senkinek, ha a többet termelünk mint a fogyasztásunk, a többlettermelés a csatlakozási ponton bekerülési ár 85%-ával kerül elszámolásra.
Lakossági fogyasztóknál tarifabontásra (éjszaka/nappal) nincs precedens, tehát a termelés során itt is egységes tarifával kell számolni. Éves elszámolásnál le kell adni a várható termelést ill. fogyasztást, és ez alapján kapja a fogyasztó a csökkentett havi átalány számlát.
Majd az éves elszámoláskor a végszámlát.

HOGYAN ÉPÜL FEL EGY ILYEN NAPELEM RENDSZER?

Napelem rendszer felépítése

Egy hálózatra tápláló napelemes rendszer három fő részből áll:

1. NAPELEM

2. INVERTER

3. TERMELÉS-FOGYASZTÁS MÉRŐ

A napelemek megtermelik az energiát a napfény segítségével. Ez az energia egyenáramú, a napelemek fajtájától és számától függő feszültséggel. Ez még nem alkalmas sem a háztartás villamos fogyasztói számára, sem a hálózatra való visszatáplálásra.

A napelem működése a mindennapokban

Megfelelő minőségű villamos energiává (230V, 50Hz váltakozó feszültséggé), az inverter alakítja át a napelemek energiáját. Ezenkívül az inverter ellát még nagyon sok védelmi funkciót is és intelligensen szinkronban dolgozik a hálózattal. Az inverteren keresztül a napelemek energiája a háztartás elektromos rendszerére kapcsolódik a villanyórán belül.

A villanyóra sem marad a régi, hanem a rendszer üzembehelyezésekor az áramszolgáltató emberei kicserélik azt az úgynevezett ad-vesz órára, amely képes mérni mind a bejövő, mind a kimenő energia mennyiségét, tehát a visszatermelt és a fogyasztott energiát.

Villanyóra

HOGYAN TÁPLÁL VISSZA A NAPELEMES RENDSZER A KÖZÜZEMI HÁLÓZATRA?

Ennek vannak szabályai.
Először is meg kell kötni egy szerződést az áramszolgáltatóval. Ez egy ma már nem vészes bürokratikus ügyintézést jelent. Ha rábólintottak a dologra, akkor csak meg kell adni nekik az időpontot, hogy mikor jöjjenek az új oda-vissza mérő órát beszerelni (díjmentesen) és a rendszert a telepítővel közösen beüzemelni.
Ha megtörténtek a fenti dolgok, akkor jönnek a működés mindennapjai.

Egy hálózatra tápláló napelemes rendszer teljesen automatikusan működik, figyel mindenre, ha valami miatt leállt, akkor adott idő után újraindul. Működése nem igényel külső beavatkozást.
Annyit érdemes tudni, hogy a rendszer leáll és nem termel akkor, ha a külső hálózaton nincs energia. Ez egy nagyon fontos és szükséges működési jellemző, mert az emberek biztonságát szolgálja. Ha valaki dolgozni akar a villamos hálózaton, akár a házban, akár azon kívül, akkor lekapcsolja az adott hálózatrészt. Nem lenne jó, ha egy pont erre a szakaszra visszatápláló napelemes rendszer miatt szenvedne bárki áramütést... Tehát ha nincs áram, akkor az alapkiépítésű hálózatra visszatápláló napelemes rendszerünk sem működik.
Ezt tudja áthidalni az átkapcsolásos napelemes rendszer.

MIVEL EGÉSZÍTHETŐ KI MÉG EGY NAPELEMES RENDSZER?

Ahhoz, hogy egy hálózatra visszatápláló napelemes rendszer jól működjön, semmi nem kell a fentebb említett dolgokon kívül, de felmerülhetnek még további igények, amik opcionálisan beépíthető eszközökkel kielégíthetők.

Lehetőség van pl. egy kijelző elhelyezésére a házon belül bárhol. Ez nem egy egyszerű kijelző, hanem egy hosszabb időszak adatainak, eseményeinek megjegyzésére képes, megtakarításokat és egyéb fontos információkat kalkulálni és grafikusan is kijelezni képes berendezés. Megtehetjük azt is, hogy a napelemes rendszerünket interneten keresztül érjük el bárhonnan.

Minden adatot megtekinthetünk, egy nagyon felhasználóbarát szoftveren keresztül. Grafikus diagrammok, a termelt, fogyasztott energiáról, a megspórolt széndioxidkibocsájtásról, stb.
Ezekkel a berendezésekkel naprakész információink lehetnek a napelemes rendszerünk működéséről, folyamatosan nyomon tudjuk követni, hogy mennyi pénzt spóroltunk magunknak és mennyi szennyezést mind annyiunknak.

Átkapcsolásos napelemes rendszer

Az átkapcsolásos rendszer kombinálja a hálózatra táplálás, és a szigetüzemű rendszer előnyeit.

Átkapcsolásos napelem rendszer

Van lehetőség arra is, hogy a visszatáplálós napelemes rendszerünk normálisan együtt működjön a közüzemi hálózattal, de ha a hálózat nem szolgáltat energiát, akkor se maradjon a háztartásunk villamos energia nélkül. Termeljen a rendszerünk, ha már egyszer megvan!
Ehhez a visszatáplálós rendszer kiépítésekor, vagy utólag, be kell építeni néhány kiegészítő készüléket.
Kell egy kapcsoló- és a rendszert vezérlő berendezés, amelyik hálózatkimaradáskor az áramszolgáltatók és a szabványok szerint elfogadható módon és biztonsággal leválasztja a rendszerünket a közüzemi hálózatról. Így nem veszélyeztetjük az azon esetleg dolgozókat.
Kellenek akkumulátorok, amik áthidalják a sötét órákat, mikor nincs napsütés.
Akkumulátorból jóval kevesebb kell egy ilyen megoldásnál, mint egy a hálózattal együttműködni nem képes szigetüzemű rendszernél. Az akkumulátorok élettartama is sokkal hosszabb lesz, mivel folyton feltöltött állapotban vannak, ami a legjobb nekik. Csak a hálózatkimaradások alkalmával veszünk ki belőlük energiát, míg egy szigetüzemű rendszernél minden nap. Így a lehető legteljesebb a rendszerünk, mert nem csak környezetbarát és villanyszámlacsökkentő hatásokkal bír, de az energia ellátás biztonságát is megteremti számunkra.

SZIGETÜZEMŰ NAPELEMES RENDSZEREK

A szigetüzemű napelemes rendszerek neve onnan ered, hogy önmagukban, önállóan működnek, mindentől függetlenül, ellentétben a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerekkel, melyek működéséhez elengedhetetlen a közüzemi villamos hálózathoz való csatlakozás. A szigetüzemű rendszereknél csak annyi energiánk van, amennyit megtermeltünk magunknak, azt pedig (egyelőre még csak) akkumulátorokban tárolhatjuk és onnan tudjuk ezt felhasználni.

Szigetüzemű napelemes rendszerek felépítése

HOGYAN ÉPÜL FEL EGY SZIGETÜZEMŰ NAPELEMES RENDSZER?

Az első lépés az igények és a lehetőségek megbeszélése, felmérése, hiszen egy ilyen rendszert nem pár évre hanem évtizedekre építünk.

MILYEN ESETBEN ÉRDEMES SZIGETÜZEMŰ NAPELEM RENDSZERT TELEPÍTENI?

Szigetüzemű napelemes rendszert olyan esetekben kell telepíteni, mikor nincs lehetőség a villamos hálózatra való csatlakozásra, vagy az nagyon drága lenne.Egy szigetüzemű napelemes rendszer legalább 50%-al drágább lehet egy hasonló teljesítményű hálózatra visszatápláló napelemes rendszernél, de a konfigurációtól függően kerülhet a kétszeresébe is. Az árkülönbség legfőbb oka az akkumulátorok magas ára, ráadásul az ilyen rendszerek inverterét a lehetségesen előfordulható legnagyobb fogyasztásra kell méretezni, míg a hálózatra visszatápláló rendszereknél ilyen kitétel nincs.

MENNYI ENERGIÁT TUD EGY SZIGETÜZEMŰ RENDSZER SZOLGÁLTATNI?

Sokszor elhangzik a kérdés, hogy mire lehet elég egy napelemes rendszer? Mit lehet ellátni így napenergiával? Bármekkora rendszer telepíthető, nincs felső határ. A méret legfőbbképpen csak az ésszerűség és a pénztárca kérdése, esetleg egyes esetekben a napelemek telepítésére felhasználható felület is korlátot szabhat a rendszerünk méretének.

HOGYAN MÉRETEZZÜNK EGY SZIGETÜZEMŰ NAPELEMES RENDSZERT?

Szigetüzemű napelemes rendszerek méretezése

Ha egy az elvárásainknak megfelelően működő rendszert szeretnénk, akkor azt a majdani felhasználásnak megfelelően kell kialakítani. A szigetüzemű napelemes rendszer méretezése során is a fogyasztásból kell kiindulni. Ha tudjuk, hogy milyen fogyasztóink vannak, mekkora a teljesítményük, mennyi ideig használjuk őket és hogy pontosan mikor, akkor már van miből kalkulálni.

Összeadjuk a fogyasztásokat és az előreláthatólag legnagyobb fogyasztású nap legrosszabb esetét figyelembe véve megkapjuk Wh-ban, hogy mennyi energiára van szükségünk (pl. 100Wh).

Tudnunk kell, hogy hány nap tartalékkal akarunk rendelkezni, ha esetleg ezt a mennyiséget szeretnénk több olyan napon is felhasználni, mikor nem süt a Nap (pl. 3 nap). Meg kell szoroznunk a várhatóan fogyasztott energiamennyiséget a tartalékolási napok számával (3x100=300Wh). Ennyi energiát szeretnénk fogyasztani, de ehhez többet kell betáplálnunk, mert sajnos többféle veszteséggel kell kalkulálnunk (vezetékeken keletkező, akkumulátorok töltési veszteségei, a töltő hatásfoka). Az akkumulátoroknak akkor lesz hosszú az élettartama, ha nem merítik le őket teljesen. Ezt legtöbbször figyelembe veszik az elektronikák is és csak adott %-ig engedik lemerülni az akkukat. Az akkumulátortelepet ennek megfelelően kell méretezni. A fogyasztást Wh-ban kaptuk, az akkumulátorok kapacitását pedig megkaphatjuk úgy, hogy a telepet alkotó akkuk egyikének feszültségét összeszorozzuk az Ah-ban megadott kapacitásával.A kapott eredményt már csak össze kell szorzni a telepet alkotó (lehetőleg egyforma!) akkumulátorok számával. Így kapunk egy Wh-ás kapacitást, amit össze tudunk hasonlítani a fogyasztással (pl. 2x300=600Wh, 12V-os akkuból egy db. 50Ah-s adja ki a 600Wh-t, de érdemes egyel nagyobb méretet betenni mert említettük, hogy vannak még veszteségek a rendszerben, tehát legalább egy 60Ah-s kell nekünk).

Megvan az akkumulátortelep mérete. Mekkora inverter kell? Az invertert az egy időpillanatban elképzelhető legnagyobb fogyasztásra kell méretezni. Ha minden olyan berendezés teljesítményét összeadjuk, amik egyszerre működhetnek a való életben, akkor megkaptuk az inverterünk minimális névleges teljesítményét. Ennél még szükség lehet nagyobbra, ha vannak nagy árammal induló berendezéseink. Pl. valamilyen nagy teljesítményű forgó gép (flex, porszívó, stb.), vagy egy laptop tápegysége. Ilyenkor, akkora és olyan invertert kell beterveznünk, ami nem kapcsol le mikor ezek a berendezések elindulnak. Végül a napelemek teljesítményét kell kiszámítani. Télre méretezünk, vagy nyárra? Hazánkban a napelemekkel télen termelhető energia kb. a 20%-a a nyárinak! Hány nap alatt kell megtermelni az energiát, amit elfogyasztunk, van-e valamilyen lehetőség kiegészítő energiatermelésre (aggregátor, szélkerék)?

Ha mindennapos a használat, akkor minden nap meg kell termelni az elfogyasztott energiát, ha viszont csak hétvégén használjuk a rendszert, akkor annak van +5 fogyasztás nélküli napja megtermelni a szükséges energiát...

Vannak táblázatok, amelyek megadják, hogy adott helyen, adott évszakban, adott napelemtípussal, adott tájolású, dőlésszögű és teljesítményű napelemmel mennyi energia termelhető egy nap. Nem kevés változó, de kezelhető a számítás.

Nagyjából ez a folyamata egy szigetüzemű rendszer méretezésének. Jól látszik, hogy minden rendszer különböző lesz, mert ahány ház annyi szokás... Azért nem raktunk fel a honlapra tipikus rendszereket, mert ilyenek ebben a témában nincsenek. Ha konkrét igény, vagy valamilyen kérdés merül fel a szigetüzemű napelemes rendszerek kérdésében, kérem keressenek minket és megbeszéljük, hogy pontosan milyen rendszer a legmegfelelőbb az adott célra!